Palkat

Työsopimuksista ja niiden tekemisestä

 

Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen sopimus onkin yhtä sitova. Tällöin vältetään erimielisyydet työehtojen sisällöstä tai pahimmassa tapauksessa työsuhteen syntymisestä.

Työntekijällä on aina laillinen oikeus vaatia työnantajalta kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista:

 

1)työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka;
2)työnteon alkamisajankohta;
3)määräaikaisen työsopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste;
4)koeaika;
5)työntekopaikka tai jos työntekijällä ei ole pääasiallista kiinteää työntekopaikkaa, selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri työkohteissa;
6)työntekijän pääasialliset työtehtävät;
7)työhön sovellettava työehtosopimus;
8)palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi;
9)säännöllinen työaika;
10)vuosiloman määräytyminen;
11)irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste;

 

Oli työsopimus sitten kirjallinen tai suullinen, työsuhteen vähimmäisehdot määräytyvät kuitenkin aina työehtosopimuksen ja / tai työlainsäädännön mukaan. Mikäli yksittäisessä työsopimuksessa on sovittu vähimmäisehtoja huonommista ehdoista esim. palkan osalta, on työnantajan silti noudatettava työehtosopimuksen tai lain vähimmäisehtoja eivätkä työsopimuksen ehdot sido tältä osin.


Teatterityössä on sekä Kunnallisessa näyttelijöiden työehtosopimuksessa että Näyttelijöiden teatterityöehtosopimuksessa vierailevia näyttelijöitä koskevat sopimusmallit, joiden mukaisesti työsopimukset tulisi vierailevien näyttelijöiden kanssa aina tehdä. Sopimusmallit velvoittavat työnantajia samalla tavalla kuin muutkin työehtosopimusten määräykset.

 

Työsopimuksesta on aina vähintään käytävä ilmi:
-työnantaja
-kuvauspäivät tai kiinnitysaika ja kuvauspäivien /työtuntien vähimmäismäärä (työsuhteen kesto)
-kuvausaikataulu
-esitys- ym. käyttöoikeudet
-palkka sekä oikeuksista maksettava korvaus (+ lomakorvaus)
-mahdolliset päivärahat ja matkakulujen korvaus
-rooli
-muut näyttelijän työhön ja työn tekemiseen vaikuttavat seikat, esim. yötyö, roolin vaatimat erityispiirteet ja -taidot.


Edellä mainitut koskevat myös kaikkea muuta kuvauksiin liittyvää työtä esim. elokuvaa ja mainoksia.

Tarjottu työsopimus kannattaa lukea huolellisesti läpi ennen allekirjoittamista. Suosittelemme myös, että luetutat sopimusehdotuksen liiton toimistolla. Tällöin saat juuri sitä sopimusta ja työtä koskevia neuvoja ja ohjeita.


Pyydä aina kirjallinen sopimus - vähintään vahvistus suulliseen sopimukseen!

Jos sinulle esimerkiksi koekuvauskutsun yhteydessä ilmoitetaan palkka, tarkenna ennen koekuvaukseen menoa, mitä se sisältää; käyttötarkoituksen laajuus! Pyydä ehdot kirjallisena - vaikkapa sähköpostilla. Jos et saa kirjallista sopimusta, lähetä oma käsityksesi suullisesta sopimuksesta sähköpostilla toiselle sopijaosapuolelle, ja pyydä vahvistusta siitä, että olet ymmärtänyt sopimuksen sisällön oikein. Ellei sopijakumppani kiistä viestisi sisältöä, on sopimus syntynyt viestisi mukaisilla ehdoilla.

Mikäli sinulle ei ennen koekuvausta ilmoiteta palkkaa ja muita sopimusehtoja, neuvottele niistä heti työn varmennuttua. Pyydä sopimus kirjallisena. Jos et saa kirjallista sopimusta, lähetä oma käsityksesi suullisesta sopimuksesta sähköpostilla toiselle sopijaosapuolelle, ja pyydä vahvistusta siitä, että olet ymmärtänyt sopimuksen sisällön oikein. Ellei sopijakumppani kiistä viestisi sisältöä, on sopimus syntynyt viestisi mukaisilla ehdoilla.

Kirjallinen työsopimus / toteen näytettävissä oleva suullinen sopimus pelastaa sinut, jos tuottaja soittaa, ettei mainosta tai tv-ohjelmaa tehdäkään.