Näyttelijäopiskelijat

Näyttelijäopiskelijat

Näyttelijäopiskelijan vähimmäispalkka teatteritaiteen maisterin opintoihin kuuluvan työharjoittelun ajalta on 70 % liitteen 1 mukaisen vierailijasopimuksen palkasta (palkkaminimit liitteessä 2)

  • sovelletaan vain korkeakouluharjoittelijaan, jonka harjoittelujaksosta yliopisto tekee sopimuksen teatterin kanssa ja teatteri tekee työsopimuksen harjoittelijan kanssa.