Näyttelijäharjoittelijat

Näyttelijäharjoittelijan peruspalkka on mahdollisine henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisine osineen 1.9.2020 lukien 1609,61 euroa.

Työnantaja maksaa lisäksi 20 % peruspalkasta (vähintään 321,92 e/kk) harjoittelijan etukäteen esittämän koulutussuunnitelman totetuttamiseen liittyviä kuluja hyväksyttäviä tositteita vastaan. Koulutuksella tarkoitetaan näyttelijäntyön peruskoulutusta kuten puhetekniikkaa, laulua, improvisointia, liikuntaa ja roolianalyysiä.