Kuukausipalkkainen

Palkkaus (työehtosopimus 9-19 §)


Näyttelijän palkka määräytyy seuraavasti:

Tehtäväkohtainen palkka
- peruspalkka
- harjoittelijan palkka

Henkilökohtainen palkka
- henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa (ent. kokemuslisä)
- henkilökohtainen lisä
- esityslisä

Tulospalkkio

Muut lisät
- kannustuslisä
- rasitelisä
- paikkauskorvaus


Peruspalkka (10 §)

Näyttelijän vähimmäisperuspalkka
1.5.2018
lukien 1984,53 euroa
1.4.2019
lukien 2004,18 euroa
1.9.2020 lukien 2026,23 euroa


Koulutetun näyttelijän vähimmäisperuspalkka

1.5.2018 lukien on 2295,55 euroa
1.4.2019 lukien on 2318,27 euroa
1.9.2020 lukien 2343,77 euroa

 

Koulutus, joka oikeuttaa koulutetun näyttelijän vähimmäispalkkaan:
- Teatterikorkeakoulun teatteritaiteen kandidaatin tutkinto
- Teatterikoulun tai vastaavan ruotsinkielisen koulun loppututkinto
- Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitoksen loppututkinto
- Ulkomaisen tutkinto, josta opetushallitus on antanut ns. rinnastamis- tai tunnustamispäätöksen

Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa (12 §)

Henkilökohtainen lisä on vähintään 5 %:a peruspalkasta, kun näyttelijä on ollut vähintään 5 vuotta ja vähintään 10 %:a peruspalkasta, kun näyttelijä on ollut vähintään 10 vuotta työsuhteessa.

Henkilökohtainen lisä (14 §)

Näyttelijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa euromääräistä henkilökohtaista lisää, jonka perusteena ovat näyttelijän henkilökohtaiset työtulokset ja ammatinhallinta sekä muut paikallisesti määritellyt henkilökohtaiset taidot.

Esityslisä (15 §)

Esitykseen osallistuvalle näyttelijälle maksetaan esityslisä, joka maksetaan esityskauden päättymistä seuraavan palkanmaksun yhteydessä.