Näyttelijäopiskelijat

Näyttelijäopiskelijat

Näyttelijäopiskelijan vähimmäispalkka teatteritaiteen maisterin opintoihin kuuluvan työharjoittelun ajalta on 70 % vierailijasopimusten palkasta.

  • sovelletaan vain korkeakouluharjoittelijaan, jonka harjoittelujaksosta yliopisto tekee sopimuksen teatterin kanssa ja teatteri tekee työsopimuksen harjoittelijan kanssa.