Kuukausipalkkainen

Palkkaus (työehtosopimus 9-18 §)


Näyttelijän palkka määräytyy seuraavasti:

Tehtäväkohtainen palkka
- peruspalkka

Henkilökohtainen palkka
- henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa (ent. kokemuslisä)
- henkilökohtainen lisä

Tulospalkkio

Muut lisät
- kannustuslisä
- rasitelisä
- paikkauskorvaus

Peruspalkka (10 §)

Näyttelijän vähimmäisperuspalkka
  1.8.2020 lukien on 2015,01 euroa

Koulutetun näyttelijän vähimmäisperuspalkka

1.8.2020 lukien on 2330,52 euroa

Koulutus, joka oikeuttaa koulutetun näyttelijän vähimmäispalkkaan:
- Teatterikorkeakoulun teatteritaiteen kandidaatin tutkinto
- Teatterikoulun tai vastaavan ruotsinkielisen koulun loppututkinto
- Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitoksen loppututkinto
- Ulkomaisen tutkinto, josta opetushallitus on antanut ns. rinnastamis- tai tunnustamispäätöksen

Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa (12 §)

Henkilökohtainen lisä on vähintään 5 %:a peruspalkasta, kun näyttelijä on ollut vähintään 5 vuotta ja vähintään 10 %:a peruspalkasta, kun näyttelijä on ollut vähintään 10 vuotta työsuhteessa.