Luottamusmiehet

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on edistää teatterityöehtosopimuksen noudattamista, työnantajan ja näyttelijän välillä syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä.

Luottamusmiehellä tarkoitetaan näyttelijää, jonka teatterin näyttelijäyhdistys on valinnut edustajakseen hoitamaan työehtosopimuksen luottamusmiessopimuksessa tarkoitettuja tehtäviä.

Tarkemmat säädökset luottamusmiesjärjestelmästä löytyvät Näyttelijöiden teatterityöehtosopimuksen ja Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen liitteestä 7.

HUOM:

Kirjautumislinkki vasemmalla puolella sivua.