NÄYTTELIJÄYHDISTIEDOT 2019-2020

Syksyisiä asioita luottamusmiehille – Hyvää syysnäytäntökautta!    
        
       

NÄYTTELIJÄYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOT

Näyttelijäyhdistysten jäsentietojen rekisteripäivitys on toimistossa kovassa vauhdissa.

Tietojen oikeellisuus on ehdottaman tärkeää toimiston arjen pyörittämisessä mm. jäsenmaksuperinnän valvonnassa, jäsentiedote- ja Ämyripostituksissa.

Lomakkeessa välttämättömiä tietoja ovat:

  • yhdistyksen jäsenten yhteystiedot (osoite, puhelinnumerot, sähköposti)
  • teatteriin kiinnitetyt uudet näyttelijät, työsuhteen alkamispäivä ja määräaikaisen työsuhteen kesto
  • mahdolliset virka-/vuorotteluvapaat ja äitiys-/hoitovapaat sekä niiden kestot
  • teatterista muualle siirtyneet (mihin teatteriin, jäänyt freelanceriksi jne.)
  • eläkkeelle jääneet jäsenet ja ajankohta
  • mahdolliset muut näyttelijäkunnassa tapahtuneet muutokset

 

YHDISTYSTEN VIRKAILIJATIEDOT

Ilmoittakaa liittoon ajan tasalla olevat virkailijatiedot. On ehdottoman tärkeää, että myös näytäntövuoden aikana tapahtuvat muutokset saatetaan liiton tietoon välittömästi!

 

VALTAKIRJAT JÄSENMAKSUN PIDÄTTÄMISEKSI PALKASTA

Pyydämme luottamusmiehiä valvomaan, että teatteriin kiinnitetyt uudet näyttelijät, jotka jo ovat liiton jäseniä, luovuttavat valtakirjan jäsenmaksun pidättämiseksi palkasta välittömästi työkauden alkaessa. Valtakirja löytyy alla olevista liitteistä.


Palautattehan mahdollisimman pian, viimeistään 10.10.2018.

 

OHJEET:

Lomakkeet alla.

-> tallenna lomakkeet koneellesi

-> täytä huolellisesti

-> lisää tiedostot lomakkeelle (liittämispaikka lomakkeen lopussa: liite 1, liite 2, liite 3)

-> lähetä lomake

-> Huom: Voit käyttää myös muuta, itsevalitsemaasi lomakepohjaa, ja liittää sen alla.

 


 

Näyttelijäyhdistyksen tietojen päivittäminen