« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Liitto » Ajankohtaista

Ajankohtaista

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto edustaa laajasti esittävän taiteen eli teatteri-, tanssi- ja sirkusalan työnantajia ja työntekijöitä. Haluamme kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin liittyen valtioneuvoston niin sanottuun exit-suunnitelmaan ”Suuntaviivat covid-19-epidemiaan liittyvien rajoitustoimien ja -suositusten hallitulle purkamiselle”. Esittävän taiteen ammattisektorin näkökulmasta suunnitelmassa tulisi huomioida paremmin seuraavat asiat:
Esittävien taiteiden alan palkinnot jaetaan maanantaina 26.4.2021. Koronatilanteesta johtuen palkitsemisjuhlaa ei järjestetä, mutta yhteensä 11 järjestöä jakaa 19 palkintoa.
Apfi:n, journalistiliiton, näyttelijäliiton ja teme:n yhteinen vetoomus av-alan yrityksile ja työntekijöille
Näyttelijäliitto on erittäin huolissaan esittävän taiteen tilanteesta ja vaatii hallitukselta toimia freelancereiden tulonmenetysten korvaamiseksi
Ansiopäivärahan enimmäisaika ei saisi kulua: työnteko on edelleen estynyt koronarajoituksista johtuen. Lisäksi työssäoloehtoa on mahdotonta kerätä, koska ei voi tehdä töitä.
– tutkimushanke on jo luonut tähän toimivia työkaluja! Työterveyslaitoksen Floor is Yours! -hankkeessa on tutkittu esittävän taiteen työtä, jota tehdään usein riskialttiissa oloissa. Teatterin, oopperan sirkuksen, tanssin, musiikin ja muiden esittävän taiteen alojen tekijöiden ja tutkijoiden yhteistyö on tuottanut päteviä työkaluja turvallisuuskulttuurin kohentamiseksi.
Näyttelijäliitto pitää taiteen ja kulttuurin alalle eettisen toimielimen perustamista ehdotetulla tavalla tarpeellisena.
OKM on teettänyt selvityksen Kulttuurialan eettisestä toimielimestä. Selvitys löytyy http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-899-1 Selvityksessä ehdotetaan, että OKM perustaa kulttuurialojen eettisen toimielimen Taikeen
Suomen Näyttelijäliitto kehottaa Oulun kaupunginvaltuustoa olemaan hyväksymättä teatterin leikkauksia
Näyttelijä Saara Kotkaniemen laatima Ohjeistus intiimikohtausten tekemiseen kameratyöskentelyssä perustuu 40 näyttelijän ja 20 ohjaajan haastattelujen pohjalta tehtyyn selvitykseen. Ohjeistuksen ja selvityksen julkaisee Suomen elokuvasäätiö.

23.4.2021 klo 05:40:02