Information för sökande till förbundet

Suomen Näyttelijäliitto-Finlands Skådespelarförbund ry är ett fackförbund och en konstnärsorganisation som representerar professionella skådespelare. Förbundsmedlem bör ha en skådespelar- och konstnärsidentitet som erhållits genom tillräcklig utbildning och erfarenhet. Medlemsansökningarna behandlas av Skådespelarförbundets utskott för förbunds- och medlemsfrågor, som består av erfarna medlemmar.

Förbundets medlemskriterier är yrkesmässig utbildning och tillräcklig yrkeserfarenhet i Finland eller utlandet. Utbildning på institutsnivå eller enskilda kurser räcker inte till som kriterium för medlemskap, men man kan möjligen observera dessa som en del av en mer omfattande utbildningserfarenhet. 

Som kriterium för medlemskap räcker t.ex. inte erfarenhet av reklam eller verksamhet som statist. Amatörteaterproduktioner beaktas inte heller då ett medlemskap bedöms.

Som ett medlemskriterium anser vi också en rimlig möjlighet till tillräcklig utkomst: kan sökande livnära sig på arbeten inom branschen?

 

Observera:

  • Ansökan ska vara omsorgsfullt ifylld med erforderliga bilagor. Bristfälliga ansökningar behandlas inte.
  • Positivt beslut om medlemskap kommer per post, negativt beslut endast via e-post.
  • Ifall du får ett negativt beslut om medlemskap ska du, om du i din ansökan också ansökt om medlemskap i arbetslöshetskassan, själv tillställa din medlemsansökan till den arbetslöshetskassa du vill ansluta dig till.