Jäsenmaksu

Vuonna 2018  jäsenmaksu on keskim. 1,6% 43.500 euron vuosituloon asti (sisältää työttömyyskassamaksun, 13,25 €/kk). Freelancerit alla olevien maksuluokkien mukaan.


Perittävän jäsenmaksun enimmäismäärä on 696 euroa / kalenterivuosi.
(Jos em. jäsenmaksukatto ylittyy, palautetaan ylittävä osa jäsenelle seuraavan vuoden helmikuussa).Jäsenmaksujen alaiset työt

Jäsenmaksu tulee maksaa kaikista alan liittyvistä tuloista. 
Jäsenmaksu maksetaan myös ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta.

Näitä tuloja ovat perinteisen teatteri-, elokuva-, tv- ja kuunnelmanäyttelemisen lisäksi mm. kouluttaminen/opetustyö (oppilaitoksissa, yrityksissä, sosiaalisektorilla jne.), stand up-keikat, ohjaus, mainokset, dubbaus, draaman soveltamiseen liittyvät työt, juontokeikat, laulukeikat jne.

Jos kiinnitetyllä näyttelijällä on paljon tuloja päätoimen ohella, voi hän pyytää palkkatoimistoa pidättämään Näyttelijäliiton jäsenmaksua yli 1,6%, jotta kaikki tulot huomioidaan jäsenmaksun suuruudessa. Toinen vaihtoehto on maksaa muista keikoista jäsenmaksua Näyttelijäliittoon erikseen. 

Jos sinut on palkattu työhön siksi, että olet näyttelijä / tanssija / laulaja, kuuluu työ lähes varmasti jäsenmaksun piiriin. 

Mikäli kuulut johonkin toiseen liittoon (esim. pääliittosi on Muusikkojen liitto) ja maksat jäsenmaksua sinne, ei jäsenmaksua tarvitse maksaa toisen liiton sopimusalan töistä Näyttelijäliittoon.


 

Jäsenmaksujen suorittaminen

Jäsenen on huolehdittava itse, että jäsenmaksut ovat kunnossa.


 

Jäsenmaksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia

1.1.-31.12. välisellä ajalla suoritetut maksut kirjautuvat ko. vuoden verovähennykseksi.
Suoritetut jäsenmaksut ilmoitamme verottajalle suoraan. Freelancerit / jäsenmaksunsa itse maksavat
Jäsenmaksun määrittely > tuloilmoitus


Freelancejäsenet sijoitetaan maksuluokkiin. 

Maksuluokan määräytymisen peruste on, että jäsenmaksu vastaa keskimäärin 1,6 % jäsenen ansioista. Maksuluokka määräytyy jäsenen ilmoittamien veronalaisten kokonaisvuositulojen pohjalta (palkat, työttömyyskorvaukset).

Vuosituloilmoituksessa / jäsenmaksunmäärittelyyn ilmoitettava
edellinen vuosi (ko. vuodelle ilmoitetuun arvioon tehdään tarkastus)
tulevalle vuodelle arvio, jonka mukaan määritellään jäsenmaksu

 

Maksuluokka

Vuosiansiot €/kk

A

> 43 500 €58

B

38001-43 499 €

52

C

33001-38000 €

46

D

28001-33000€

40

E

23001-28000€

34

F

18001-23000€

28

G

< 18000 €

24

Alennettu< 13000 €, hakemuksesta20


Työttömyyskorvauksen piirissä olevat jäsenet sijoitetaan maksuluokkiin tulojen ja työttömyyskorvauksen suuruuden mukaan (yleensä E-G -luokat).
 

Jäsen, joka työllistyy täysin muulla alalla
Jäsenmaksu määräytyy  F-luokan mukaan 28 €/ kk sisältäen työttömyyskassan jäsenmaksun. Esim. toimistotyö, taksikuski, postinjakaja jne. 

Jäsen, joka ei kuulu työttömyyskassaan 

Jäsenmaksu määräytyy tulojen mukaan luokissa A-E, josta vähennetään työttömyyskassan jäsenmaksun osuus. Jäsenmaksu on aina kuitenkin vähintään 24 e (tai taloudellisin perustein hakemuksesta 20 €).

Jäsen, joka ei kuulu työttömyyskassaan ja jonka pääliitto on muu kuin Näyttelijäliitto (ei sisällä kassan jäsenyyttä), jäsenmaksu on 28 €/kk 

Jäsen, joka toimii  yrittäjänä
Jäsenmaksu on 28 e/kk (ei sisällä työttömyyskassan jäsenyyttä). Tuloselvityksen pohjalta voidaan määritellä myös G-luokka 24 e/kk. Yrittäjältä, jonka työsuhteiset tulot ylittävät 23.000 e, peritään jäsenmaksua em. tulorajan ylittävältä osalta 1,2 % (ei sis. kassamaksua).Työnantajaperintä / Kiinnityksellä toimivat näyttelijät

Jäsenmaksu on 1,6 % bruttotulosta. Mikäli teet töitä, joista työnantaja ei pidätä jäsenmaksua ota yhteyttä liiton toimistoon. Postitamme sinulle pankkisiirron jäsenmaksun suorittamista varten.

Virkavapaan, äitiysloman tms. syyn takia on jäsenen huolehdittava jäsenmaksujen suorittamisesta itse. Lähetä ao. päätökset liiton toimistoon välittömästi.

Työttömyyskassaan kuulumattoman jäsenen jäsenmaksun prosenttipidätyksessä vähennetään kassamaksu, tai jos se ei ole mahdollista, palauttaa liitto sen. 

Äitiysloma, hoitovapaa, asepalvelus

Kelan etuuksista ei peritä liiton jäsenmaksua. Kuitenkin ko. jaksoilta peritään työttömyyskassaan kuuluvilta kassan jäsenmaksu. Mikäli jäsen tekee työtä ko. jaksoilla, tulee niistä tuloista maksaa liiton jäsenmaksu.
Jatko- / täydennys- ja uudelleen kouluttautuvat jäsenet

Kelan etuuksista ei peritä liiton jäsenmaksua. Kuitenkin ko. jaksoilta peritään työttömyyskassaan kuuluvilta kassan jäsenmaksu. Mikäli jäsen tekee työtä ko. jaksoilla, tulee niistä tuloista maksaa liiton jäsenmaksu.

Alalle tulevat, perusopintoja suorittavat opiskelijajäsenet siirretään jäsenmaksujen piiriin työelämään siirtymisen / valmistumisen myötä. 

Apurahakausi

Vuosi- / työskentelyapurahalla olevat jäsenet sijoitetaan pääsääntöisesti maksuluokkaan F. Maksuluokka sisältää kassamaksun ja ansioista max 23.000 e. Jos tulot ovat suuremmat peritään jäsenmaksu ylittävältä osalta (1,6 % / 1,2 %, jos työttömyyskassamaksu jo suoritettu).
Jäsenmaksuvapautus

Jäsenmaksusta voi hakea vapautusta vanhempainloman, asevelvollisuuden, päätoimisen alan opiskelun, pitkäaikaisen sairauden, työkyvyttömyyden ja sosiaalisin perustein pitkäaikaistyöttömyyden johdosta. Vapaamuotoisen hakemuksen liitteeksi ao. päätös. Jäsen voidaan vapauttaa jäsenmaksuista joko osittain tai kokonaan ja enintään vuoden ajaksi. Työttömyyskassan jäsenmaksusta jäsentä ei voida vapauttaa.Alle 68-vuotiaat töitä tekevät eläkeläiset (ei vapaaehtoinen)

Eläkkeellä olevat alle 68-vuotiaat jäsenet suorittavat näyttelijäntyöstä ja näyttelijän ammattitaitoa vaativasta työstä jäsenmaksun 1,6 %, josta vähennetään työttömyyskassan jäenmaksu. Vapaaehtoinen seniorijäsenmaksu kattaa ansioita 6000 € asti.


Eläkeläiset / vapaaehtoinen seniorimaksu

Vapaaehtoinen seniorimaksu liiton eläkkeellä oleville jäsenille on 72 €/vuosi. Maksu sisältää Ämyrin ja tarvittavilta osin muiden jäsentiedotteiden postituksen sekä liiton jäsenpalvelut eläkkeellä oleville jäsenille. Maksu kattaa tuloja 6.000 € asti. 

Ulkomailla työskentelevät / palvelumaksu

Palvelumaksu on 72 €/vuosi. Palvelumaksu kattaa tuloja 6.000 € asti.
Maksu sisältää sähköisten jäsentiedotteiden toimittamisen sekä liiton jäsenpalvelut.
Jos jäsen tekee työtä Suomessa, jäsenmaksu 1,2 % kassaan kuulumattomilta.