Virkistysstipendit eläkeläisille

Liisa Nevalaisen - Hannes Häyrisen rahasto
virkistys- ja kuntoutusstipendit
 

Virkistys- ja kuntoutusstipendit on haettavissa vuosittain Thalia Säätiöltä (Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö).

Lahjoittajien säädekirjan mukaan stipendit myönnetään eläkkeellä oleville näyttelijäjäsenille.
Stipendit haettavissa virkistykseen, kuntoutukseen ja lomanviettoon.

Stipendien suuruus 750 euroa. Vapaamuotoiset hakemukset 15.4. mennessä.
 

Säätiön yhteystiedot:
Asiamies Titu Järvenranta
Thalia säätiö - Thalia stiftelsen sr
Temppelikatu 3-5 A 5
00100 Helsinki
puh 040 844 0391
info(at)thalia.com

Lisätietoja virkistysstipendeistä