Työmatkakustannukset

Varsinaista työpaikkaa koskevat matkakulut ilmoitetaan verottajan lomakkeella 1A

Freelancekeikkojen ja freelancereiden matkakuluvähennys erityiseselle työntekemispaikalle ja tilapäiselle työpaikalle ilmoitetaan ilman omavastuuta
verottajan lomakkeella 1D

Freelancereilla produktiokohtaiset teatterikiinnitykset katsotaan varsinaiseksi työntekemisen paikaksi.

Asunnon ja varsinaisen työpaikan väliset matkakustannukset
Vähennys lasketaan pääsääntöisesti halvimman kulkuneuvon mukaan (julkinen kulkuneuvo). Asunnon ja varsinaisen työpaikan välisia matkakuluja voidaan vähentää enintään 7000 euroa 750 euron omavastuulla. Täydet vähnnykset siis yhteensä 7750 euron matkakuluilla (v. 2020).

Muutakin kuin julkista kulkuneuvoa voidaan pitää halvimpana kulkuneuvona esim. silloin, kun julkista kulkuneuvoa ei ole lainkaan käytettävissä tai jos asunnon ja työpaikan välisellä matkalla voidaan vain osittain käyttää julkista kulkuneuvoa, ja kävelymatka yhteen suuntaan on vähintään kolme kilometriä.

Muuta kulkuneuvoa voidaan käyttää myös jos odotusaika meno-paluumatkalla on yhteensä vähintään kaksi tuntia. Mikäli verovelvollinen ei olisi voinut käyttää julkista kulkuneuvoa tietyn päivän kireän aikataulun tai työvälineiden kuljetuksen vuoksi, on tästä esitettävä seikkaperäinen selvitys. Oman auton käytöstä vähennys on 0,25 €/km (verovuosi 2020).

Omaa autoa ei pidetty halvimpana kulkuneuvona sillä perusteella, että henkilö joutui käyttämään autoa työssään (KHO 1979 II 561). Jos verovelvollisen työjaksojen väliin jää useamman tunnin vapaa-aika, on oikeuskäytännössä (KHO 1987 B 581) katsottu, että verovelvollisella on oikeus vähentää molempien työjaksojen johdosta tehdyt matkat asunnosta työpaikalle ja takaisin.

Muut kuin asunnon ja varsinaisen työpaikan välisestä työmatkasta (freelancekeikat ja freelancerit) aiheutuneet kustannukset ovat vähennyskelpoisia tulonhankkimiskuluja todellisten kulujen mukaan. Freelancetaiteilijan pistokeikkojen matkakulut ovat usein juuri muina tulonhankkimiskuluina vähennettäviä kuluja ilman omavastuuta. Vähennyksen edellytyksenä on se, että työnantaja ei ole korvannut matkasta aiheutuneita kuluja.

Vähennyskelpoisia ovat myös muut työmatkoista aiheutuneet ylimääräiset kustannukset, kuten majoittumiskulut, lisääntyneet ruokailukustannukset, kustannukset yhteydenpidosta kotiin sekä lisääntyneet vaatehuolto- yms. kustannukset. Työmatkoilta, joilta työnantaja ole suorittanut päivärahaa, voi verovelvollinen tehdä palkansaajan päivärahavähennyksen tai vaatia vähennyksen todellisten kulujen mukaan.

Matkakuluista verottajan sivuilla.

Kts. palkansaajan päivärahavähennys.

Näyttökeino: Tarkka selvitys aikatauluista, ajopäiväkirja jne.