Työasuntovähennys

Työasuntovähnnyksellä on merkitystä niille perheellisille näyttelijöille silloin kun hän joutuu hankkimaan toisen asunnon toisella paikkakunnalla työskentelyn vuoksi  muun perheen jäädessä asumaan vakituiseen asuntoon.

Perheetön henkilö voi saada vähennyksen vain sillä edellytyksellä, että hänellä on varsinainen työpaikka sekä vakituisella asuinpaikakunnalla että työssäkäyntipaikkakunnalla.

Työasuntovähennys on 1.1.2019 alkaen enintään 450 euroa (31.12.2018 saakka 250 euroa) jokaiselta täydeltä kalenterikuukaudelta, jona verovelvollisella on samanaikaisesti käytössään vakituinen asunto ja työasunto. Jos verovelvollisen työasunnosta maksaman vuokran määrä on vähemmän kuin 450 euroa kuukaudessa, työasuntovähennyksenä vähennetään maksetun vuokran määrä. Vähennystä ei saa vajailta kalenterikuukausilta. Työasuntovähennys myönnetään myös tavanomaisilta loma-ajoilta, jos työasunto ei ole tänä aikana muussa käytössä, esimerkiksi edelleen vuokrattuna toiselle. Vähennyksen saa vain vuokra-asunnosta. Vähennyksen määrä ei kuitenkaan voi ylittää vuokran määrää.

Tämä vähennys tehdään verottajan vähennyslomakkeella 19.