Työasuntovähennys

Työasuntovähnnyksellä on merkitystä niille perheellisille näyttelijöille silloin kun hän joutuu hankkimaan toisen asunnon toisella paikkakunnalla työskentelyn vuoksi  muun perheen jäädessä asumaan vakituiseen asuntoon.

Perheetön henkilö voi saada vähennyksen vain sillä edellytyksellä, että hänellä on varsinainen työpaikka sekä vakituisella asuinpaikakunnalla että työssäkäyntipaikkakunnalla.

Vähennyksen määrä on 250 € / jokainen täysi kalenterikuukausi (v. 2017), jolloin verovelvollisella on samanaikaisesti ollut vakituinen asunto ja työasunto. Vähennyksen saa vain vuokra-asunnosta. Vähennyksen määrä ei kuitenkaan voi ylittää vuokran määrää.

Tämä vähennys tehdään verottajan vähennyslomakkeella 19.