Palkansaajan päivärahavähennys

Päivärahavähennys tulee kysymykseen vieraalle paikkakunnalle tehdystä työ- tai kurssimatkasta, joka on kestänyt päivärahaan oikeuttavan ajan. Vähennyksen edellytyksenä on, ettei työnantaja ole maksanut päivärahaa tai muuten korvannut matkasta aiheutuneita ylimääräisiä kuluja.

Verohallitus vahvistaa vuosittain kiinteät määrät, joita voi vaatia vähennyksenä. Vuonna 2019 kotimaassa tehty matka, jonka kesto on
- yli 6 tuntia: 16 euroa vuorokaudelta
- yli 10 tuntia kestänyt matka: 29 euroa vuorokaudelta.

Matkavuorokausi on 24 tuntia. Se alkaa siitä kellonyömästä, kun kotiovi menee kiinni.

Lisäksi edellytetään, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin päässä.

Verottajalle annettavasta selvityksestä on ilmettävä matkan alku- ja päättymisajankohta sekä matkareitti. Päivärahavähennys tehdään tulonhakkimiskuluvähennyksenä esim. matkakustannusten yhteydessä.

----

Ulkomaan keikkojen ollessa kyseessä päivärahavähennys tehdään Verohallinnon päättämien verovapaiden ulkomaanpäivärahakorvausten mukaan.