Lopuksi

Muista ottaa kopio veroehdotuksesta, jotta lopullisen verotuksen valmistuttua voit helposti tarkistaa, onko vähennykset hyväksytty esitetyssä muodossa.

Verottajalle ei lähetä enää kuitteja, mutta verovelvollisen tulee säilyttää ne, niin kauan kun verotusta voidaan oikaista.

Oikaisuvaatimus ja verovalitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymisestä, jos verotuspäätös on tehty ennen 1.1.2017.

Nyt toimitettavaa vuoden 2019 verotusta koskevat oikaisuvaatimukset on tehtävä kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta, eli viimeistään 31.12.2022. Verovuosi on se kalenterivuosi, jolta kertyneiden tulojen vertotuksesta on kyse.

Mikäli verotus antaa aihetta tulee oikaisua hakea oikaisuvaatimuksella ja tämän jälkeen verovalituksella.