Jäsenmaksut

Vähennyskelpoisia jäsenmaksuja ovat työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut.

Näyttelijäliitto ilmoittaa jäsenmaksut suoraan verottajalle. Tarkistakaa, että maksut ovat veroehdotuslomakkeessa.

Myös jäsenmaksut, jotka on suoritettu verovelvollisen ansiotoiminnan edistämiseksi tai jotka muuten on katsottava tulonhankkimisesta aiheutuneiksi kustannuksiksi ovat vähennyskelpoisia. Nämä jäsenmaksut ilmoitetaan tulonhankkimiskuluna.

Jäsenmaksut, jotka on peritty pelkästään jonkun yhdistyksen toiminnan tukemistarkoituksessa, eivät ole vähennyskelpoisia.