Apurahojen verotus

Apurahan, stipendin tai palkinnon veronalaisuus riippuu myöntäjästä ja maksetusta määrästä seuraavasti:

1.
Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön taikka Pohjoismaiden neuvoston antamat stipendit, apurahat ja palkinnot ovat verovapaita.

2.
Säätiöltä tai rahastolta, rekisteröidyltä yhdistykseltä tai osakeyhtiöltä saadut stipendit, apurahat ja palkinnot ovat veronalaista tuloa, jos verovelvollisen verovuonna saamien kaikkien stipendien, apurahojen ja palkintojen (myös 1-kohdassa mainittujen) yhteenlaskettu määrä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneiden menojen vähentämisen jälkeen ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän, joka vuonna 2019 oli 20 728,44 e (2018: 20 461,72 e).  Tämän euromäärän ylittävät apurahat menevät siis verolle.

 

Apurahojen verovapaa enimmäismäärä vuonna 2020 on 23.376,45 euroa ja vuonna 2021 23.668,35 euroa.


Apuraha on ilmoitettava verotuksessa, jos sen suuruus ylittää yllämainitun veronalaisuuden rajan. Veronalainen apuraha on ilmoitettava sen vuoden tulona, jolloin se on ollut nostettavissa. Mikäli apurahan saaja haluaa verovapaan määrän ylittävältä osalta verotuksessa vähennettäväksi tulon hankkimisesta aiheutuvia menoja (esim. matkoja, kirjallisuutta, työhuonekuluja tai laitehankintoja), hän toimittaa niistä veroviranomaisille tarvittavan selvityksen.

Apurahan saaja on vastuussa normaaleista työnantajavelvoitteista, jos hän käyttää apurahaa aputyövoiman palkkaamiseen.

Apurahansaajan on noudatettava verotusta koskevia säädöksiä, joista tarkempia tietoja saa verottajalta.

Verotusta koskevat säädökset voivat muuttua ja niiden tulkinta jossain määrin vaihdella. Epäselvissä tapauksissa apurahan saajan on syytä pyytää ohjeita suoraan verottajalta (www.vero.fi).

Lisää aiheesta...