Veroneuvonta

Huhtikuun alusta lukien verovelvolliset saavat porrastetusti esitäytetyn veroilmoituslomakkeen. Tarkasta se huolellisesti ja täydennä siihen mm. puuttuvat tulonhankkimisesta aiheutuneet kulut.


Tulon hankkimisesta aiheutuneet kulut ovat lain mukaan vähennyskelpoisia. Joskus tulon hankkimisesta aiheutuvien menojen ja vähennyskelvottomien elantokustannusten välisen rajan vetäminen voi olla vaikeaa. Tästä huolimatta kaikki tulonhankkimismenot ovat vähennyskelpoisia - vaikka ne olisivat epätavallisiakin.


Seuraavilla sivuilla kooste näyttelijän yleisimmistä vähennyskelpoisista tulonhankkimismenoista. Koosteen tarkoitus on ohjeistaa jäseniä siten, että he voivat esittää kulunsa johdonmukaisesti ja perustella ne itseään ja verottajaa helpottavalla tavalla.
 

Henkilöasiakkaan verotuksesta verottajan sivulta

Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelta 2017 toimitettavaa verotusta varten

Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelta 2016 toimitettavaa verotusta varten 
Veroilmoituksen liitteet