« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Jäsenedut » Työttömyysturva

Työttömyysturva

Suomen Näyttelijäliitto vakuuttaa jäsenensä Työttömyyskassa Finkassa. Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa työttömyyden tai lomautuksen ajalta ja vuorottelukorvausta vuorotteluvapaan ajalta.


Työttömyyskassa / A-kassan Finka
www.finka.fi

Osoite / Adress:
Kutomotie 18 B, 00380 Helsinki / Väverivägen 18 B, 00380 Helsingfors

E-mail:
päiväraha- ja vuorottelukorvausasiat /dagpennings- och alterneringsledighetsersättningar
ansioturva@finka.fi

Puhelinpäivystys / Telefondejour  (09) 8689 400
Telefax
(09) 671 330


Jos jäät työttömäksi /

Info om arbetslöshetsskyddet


Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu heti TE-toimistoon

 • kirjautumalla TE-toimiston verkkopalveluun: www.te-palvelut.fi pankkitunnuksella tai sirullisella henkilökortilla. Työnhakusi alkaa heti, kun olet vastannut kysymyksiin ja lähettänyt tiedot. Voit aloittaa työnhaun myös ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon.
   
 • tee päivärahahakemus Finkan kotisivuilla kohdassa e-asiointi. Liitä mukaan työ- ja palkkatodistukset. Ansiopäivärahan ensihakemuksen voit lähettää Finkaan jo kahden viikon työttömyyden tai lomautuksen jälkeen – muuten haku tehdään kuukausittain jälkikäteen.


Ilmoittauduttuasi työnhakijaksi kassa saa  työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi ansiopäivärahaan. Työnhaku on pidettävä voimassa TE-toimiston määräämällä tavalla ja sen tulee olla voimassa myös silloin, kun teet osa-aikatöitä ja haet soviteltua päivärahaa.


Om du blir arbetslös anmäl dig genast till TE-byrån

 

 • genom att logga inpå TE-byråns webbtjänst www.te-palvelut.fi med bankidentifieringskod eller elektroniskt ID-kort. Din arbetsansökan påbörjas genast efter att du svarat på frågorna och sänt in uppgifterna.
   
 • du kan även påbörja din ansökan genom att personligen kontakta TE-byrån. Du kan sända din första ansökan om förtjänstdagpenning till Finka redan efter två veckors arbetslöshet eller permittering.


Efter att du anmält dig som arbetssökande får kassan ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Arbetssökandet måste hållas i kraft på sätt som TE-byrån fastslår och det måste även fortgå då du utför deltidsarbete och ansöker om jämkad dagpenning.
 


Työssäoloehto
 

Työssäoloehto täyttyy kun työsuhteista työtä on ollut jäsenyysaikana vähintään 26 viikon ajan niin että työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa. Työviikkojen ei tarvitse olla peräkkäisiä, mutta niiden pitää kertyä 28 kuukauden aikana.

Luovalla ja esityksellisellä alalla työssäoloehto täyttyy sellaisten kalenteriviikkojen osalta jolloin työstä saatu palkka on ollut yhteensä

 • vuonna 2019 vähintään 281,63 € / kalenteriviikko
 • vuonna 2018 vähintään 276,51 € / kalenteriviikko
 • 276,05 / 2017 ja 272,79 / 2016)

Esimerkiksi näyttelijällä jo yhdestä keikasta saatu palkka voi täyttää työssäoloehtovaatimuksen työviikon osalta, silloin ei tutkita tuota 18 tunnin työaikavaatimusta vain rahaa.

Opetusalalla puolet päätoimisen tuntiopettajan rajasta riittää täyttämään työssäoloehdon. Esim. kansan- ja kansalaisopistoissa ja musiikkiopistoissa kahdeksan opetustyötuntia (á 45 min.) viikossa riittää täyttämään työssäoloehdon. Tämä koskee sekä yli että alle kuukauden kestäviä työsuhteita.
 


Vuorotteluvapaa


Vuorotteluvapaa on järjestely, josta sovitaan työnantajan kanssa. Vuorotteluvapaan edellytykset ja järjestäminen on tarkoin säännelty, lisätietoja mm. Finkan kotisivuilta.
 


Lomautus ja työttömyysturva


Lomautuksen uhatessa ole välittömästi yhteydessä liittoon.  Näyttelijöiden osalta lomautuksiin liittyy erityispiirteitä, jotka on hyvä selvittää etukäteen. Lomautuksen ajalta voi ansiosidonnaista päivärahaa. Lomautustilanteessa tulee ilmoittautua TE-toimistoon ja tehdä päivärahahakemus työttömyyskassaan.
 


 


22.8.2019 klo 18:35:21